Aplikácie

  Energetika

 • Meranie obsahu O2/CO v spalinách
 • Meranie emisií CO/NOx/SO2/CO2/TOC/HF/HCl/TZL pre velké zdroje znecistovania
 • Panely pre meranie parametrov vody (vodivost/pH/O2)
 • Meranie obsahu oleja vo vode
 • Detekcia úniku plynov CO/CH4
  Úprava vody
 • Meranie a úprava pH, vodivosti, ORP a O2
 • Systémy na úpravy vzorky
Cementárne
 • Monitorovacie systémy pre cementárne
 • Monitorovanie častíc
 • Monitorovanie procesných plynov a kvapalín
 • Prístroje pre bezpečnosť pri práci
Pracovné prostredie a bezpecnost
 • Detektory toxických a výbušných plynov
 • Prístroje pre bezpečnosť pri práci
Chémia a petrochémia
 • Analyzátory koncentrácie a veľkosti častíc
 • Analyzátory koncentrácie a veľkosti častíc
 • Meteorológia, Hydrológia
 • Spektometrické analyzátory kvality vody
 • Trasoý ohrev/ Ohrevné pásky/ Vyhrievané vedenia
 • Vzorkovače kvality vody
Plynárenstvo
 • Analyzátory ropných látok vo vode
 • Analyzátory zloženia zemného plynu
 • Monitorovanie procesných plynov a kvapalín
 Biostanice
 • Monitorovacie stanice kvality bioplynu
 • Monitorovanie kyslíka
 • Detektory výbušných plynov