Referencie

 Emisné monitorovacie stanice na Slovensku
 • Volkswagen Slovakia a.s. - Emisná monitorovacia stanica kotla K1, K2, K3. Meranie CO/NO/O2 a referencných velicín, analyzátory Siemens
 • Bratislavská teplárenská a.s. - Emisná monitorovacia stanica kotla HK1, K6, HK3 Tepláren Západ. Meranie CO/NOx/SO2/TZL a referencných velicín, analyzátory Siemens
 • Veolia (Dalkia) Žiar nad Hronom a.s. - Emisná monitorovacia stanica kotla K6 na spalovanie splynenej biomasy. Meranie CO/NOx/SO2/TZL a referencných velicín, analyzátory Siemens
 • Eustream a.s. – 2 ks AMS plynovej turbíny kompresorovej stanice NP1 a NP2 – meranie CO/NO/O2 analyzátormi Siemens
 Systémy pre procesnú analýzu plynov
 • FORTISCHEM (NCHZ) a.s. Nováky – 5 systémov pre analýzu O2 v EDC – laserové analyzátory O2 typu Lasergas II
 • ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  – Systém pre analýzu NOx za DeNOx na kotloch K1/K2 a K5 - analyzátory Siemens
 • SLOVNAFT a.s.  – Systém pre analýzu NOx pred DeNOx na kotloch teplárne K4 a K5  - analyzátory Siemens
 • BUKOCEL a.s. Vranov n. Toplou -  meranie CO/O2 na kotli na drevný odpad
 • CALMIT Tisovec a Žirany - meranie CO na šachtových peciach pri spalovaní koksu  – analyzátory Siemens
 • ORGREZ a.s. – analyzátory NH3/H2O typu Lasergas II pre meranie za DeNOx
 • U.S. STEEL Košice - plynový chromatograf  pre meranie necistôt CO, O2, CH4, N2, H2 v cistom argóne 
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s. (ENEL) - Meranie SO2 za odsírením - analyzátory Siemens
 • Veolia (Dalkia) Žiar nad Hronom a.s. - Monitoring kotla K6 na spalovanie splynenej biomasy - CO a CH4
 Systémy pre detekciu úniku plynov
 • ENO Nováky - Detekcia úniku H2
 • Elektráreň Badín - Detekcia úniku bioplynu
 • NCHZ Nováky – monitoring Cl2, NH3, EO, HCl – kompletný monitorovací
  systém – 56 ks detektorov
 • Zentiva, a.s. Hlohovec – Monitoring O2 v laboratóriách
 • Železiarne Podbrezová Detekcia plynov NH3, Propán v sklade plynov
 • Slovintegra Energy a.s. Levice - Detektory plynových turbín
 Meranie vlhkosti plynov
 • Meranie vlhkosti a rosného bodu plynov  
 • Vlhkosť sypkých látok
 Ostatné
 • Under construction ...
 • Under construction ...
 • Under construction ...