Produkty Naša ponuka produktov

Analyzátor bioplynu GMC Biogas 08

Analyzátor pre meranie CH4, CO2, O2 a H2S v bioplyne

Analyzátor kyslíka firmy Setnag série JC s patentovaným ZrO2 článkom

Patentovaný ZrO2 článok Micropoas bez potreby referenčného plynu

Analyzátory XTC601 a XTP601

Tepelno-vodivostný analyzátor XTC pre binárne a kvázi-binárne

Fidamat 6

Princíp FID – plameňovo-ionizačný detektor

Lasergas II a III SP

Analyzátor na princípe TLAS – laserovej absorpčnej spektroskopie

Lasergas iQ

Analyzátor na princípe TLAS pre meranie O2 / CO / CH4/ H2O a teploty súčasne

Procesný fotometer OMA-300 firmy Applied Analytics

Meria koncentráciu v plynoch a kvapalinách na princípe absorpcie v oblasti 200-1100 nm (UV-VIS/SW-NIR)

Ultramat 23

Princíp NDIR + elektrochemický alebo paramagnetický senzor O2

ZrO2 sonda pre meranie obsahu O2/COe v spalinách

Dĺžka sondy 150 mm až 3000 mm

Analyzátor vlhkosti plynov s laserovým senzorom Optipeak TDL600

Pre meranie vlhkosti v zemnom plyne a biometáne v rozsahu 1 až 1000 ppm s presnosťou +/- 1 % z meranej hodnoty (nad 100 ppm)

Prenosný vlhkomer Easidew Portable

Ekonomická verzia merania rosného bodu v rozsahu -100 až + 20°C s presnosťou Rb až +/-2°C v robustnom kufríku

Prenosný vlhkomer MDM 300 a 300 I.S.

Pre meranie rosného bodu v rozsahu -100 až + 20°C s presnosťou Rb až +/-1°C

Presné meranie vlhkosti plynov senzorom s chladenými zrkadlami Optidew

Pre meranie rosného bodu v rozsahu -40 až + 130°C Rb s presnosťou +/-0,2°C (0,15°C ako opcia)

Procesné analyzátory vlhkosti a rosného bodu Promet/Condumax II/QMA601

Pre meranie vlhkosti a rosného bodu procesných plynov v rozsahu 0.001 ppm až 30000 ppm

Robustná sonda DT722 a HygroSmart WR pre montáž do potrubia

Pre meranie RH v rozsahu 0 až + 100 % s presnosťou +/-1.25% RH (5-95 %RH)

Snímač rosného bodu plynov Easidew TX a Easidew TX I.S.

Pre meranie rosného bodu v rozsahu -100 až + 20°C s presnosťou Rb až +/-2°C alebo 0-3000 ppm

Snímač vlhkosti plynov Cermet II

Pre meranie rosného bodu v rozsahu -100 až + 20°C s presnosťou Rb až +/-1°C

Snímače pre meranie vlhkosti sypkých materiálov

Sonda AMMS a DMMS

Snímače relatívnej vlhkosti

Sonda HygroSmart HS3

Emisné monitorovacie stanice

Emisie