Produkty Naša ponuka produktov

Analyzátor bioplynu GMC Biogas 08

Analyzátor pre meranie CH4, CO2, O2 a H2S v bioplyne

Analyzátor kyslíka firmy Setnag série JC s patentovaným ZrO2 článkom

Patentovaný ZrO2 článok Micropoas bez potreby referenčného plynu

Analyzátory XTC601 a XTP601

Tepelno-vodivostný analyzátor XTC pre binárne a kvázi-binárne

Fidamat 6

Princíp FID – plameňovo-ionizačný detektor

Lasergas II a III SP

Analyzátor na princípe TLAS – laserovej absorpčnej spektroskopie

Lasergas iQ

Analyzátor na princípe TLAS pre meranie O2 / CO / CH4/ H2O a teploty súčasne

Procesný fotometer OMA-300 firmy Applied Analytics

Meria koncentráciu v plynoch a kvapalinách na princípe absorpcie v oblasti 200-1100 nm (UV-VIS/SW-NIR)

Ultramat 23

Princíp NDIR + elektrochemický alebo paramagnetický senzor O2

ZrO2 sonda pre meranie obsahu O2/COe v spalinách

Dĺžka sondy 150 mm až 3000 mm