Titul:        Analyzátory plynov
Podtitul:
Autor:    


Laserový analyzátor plynov Lasergas II (TDLAS)

Jedinečná technológia TDLAS - optická absorpčná technika s laditeľnou laserovou diódou ponúka veľké výhody :  meranie bez priečnej citlivosti na iné plyny, v procesoch s tlakmi až do 20 barov a s vysokými teplotami do 1500 °C aké sú v taviacich peciach. Základné zložky, ktoré je momentálne možné merať :

O2/CO/CO2/H2O ...

... NH3/HCl/HF/H2S/NO/N2O/HCN/CH4/C2H2/C3H6/CH3I

Ultramat 23 - extrakčný analyzátor firmy Siemens

Analyzátor plynu Ultramat 23  je vhodný pre kontinuálne meranie koncentrácií plynov ako na báze NDIR napr. CO, CO2, NO, SO2, CH4, C6H14 alebo R22 (Freón, chlorodiflórmetán CHClF2). Naraz môžu byť merané až tri z týchto zložiek plus kyslík. Analyzátor je vybavený automatickou kalibráciou nuly vzduchom okolia. Pre meranie CO, NO, SO2 a O2 sú k dispozícii verzie s certifikátom TUV podľa BlmSchV a TA Luft.

Aplikácie:

Riadenie procesov/bezpečnosť v chemických a petrochemických podnikoch
Bezpečnostné systémy v spalovniach nebezpečných odpadov
Kontrola účinnosti v deNOx-ikačných zariadeniach
Sledovanie spaľovacích a emisných plynov na kotloch a práčkach plynu
Optimalizácia procesov v taviacich peciach ocele a hliníka

 X Close window