Titul:        Vlhkosť sypkých látok
Podtitul:
Autor:    


Vlhkomery sypkých látok

Implementáciou meracieho systému vlhkosti ACO môžu naši zákazníci ušetriť 20 až 40 % energie a výdavkov na vodu. Toto bol dôvod prečo firma ACO vyvinula už pred 25-timi rokmi praktický a vhodný merací systém vlhkosti. Ide o veľmi spoľahlivý, robustný a veľmi presný a cenovo výhodný systém s optimálnym pomerom cena/úžitkovosť, navrhnutý pre takmer akékoľvek aplikácie. Tento systém bol postupne vyvíjaný a zlepšovaný dlhé roky tak, aby vyhovoval požiadavkám priemyslu a technickým normám (CE, ISO 9001 certifikované od TUV)

Kapacitné meracie systémy vlhkosti pre stanovenie a riadenie vlhkosti sa už využívajú v nasledovných priemyselných odvetviach: betonárstvo, spracovanie skla a keramiky, potravinárstvo, výroba tehál, chemický a farmaceutický priemysel, spracovanie kriedy, atď. 

Dodáva sa analógová sonda MMS alebo digitálna DMMS.

Z konkrétnych materiálov ide najmä o : obilniny, piesok, kremenný piesok, krieda, štrk, cukor, ryža, prací prášok, káva, hlina, hydroxidy hliníka, drevné štiepky, čokoláda, papier, atď.

DMMS.pdf

MMS_senzor.pdf

Priklad_montaze.pdfX Close window