Solidflow - meranie prietoku materiálov v potrubiach

Snímač pracuje na princípe najnovšej mikrovlnnej technológie

Snímač pracuje na princípe najnovšej mikrovlnnej technológie.
Je výhradne určený na meranie v kovových potrubiach.
 
Meracie poľe je v potrubí vytvorené mikrovlnami. Mikrovlnná energia je odrážaná časticami a prijímaná snímačom.
 
Signály sú vyhodnocované ako frekvencia a amplitúda.
 
Snímač pracuje ako počítač častíc, ktorý počíta množstvo častíc za časovú jednotku.
 
Vzhľadom na selektívne vyhodnotenie frekvencie sú merané iba pohybujúce sa častice a nánosy sú potlačené. Kalibrácia snímača sa vykoná bez vyberania senzora jednoducho zatlačením klávesy a zadaním referenčnej hodnoty množstva.

 

SolidFLOW_slovensky.pdf

MaxxFlow - meranie prietoku materiálov v potrubiach

 MaxxFlow je systém pre meranie sypkých materiálov za mechanickými prepravníkmi ako sú šnekové podávače, prepady, výpuste, elevátory a iné typy podávačov pre vertikálne inštalácie (voľný pád). Nahrádza mechanické systémy s nárazovou platňou.

 

Ø       Pre sypké materiály

Ø      Pre kruhové potrubia alebo kanály

Ø      Bez obmedzenia množstva

Ø      Žiadny mechanizmus podliehajúci opotrebeniu (bez abrázie)

Ø      Meranie nezávislé od rýchlosti a rozloženia prepravovaného materiálu v potrubí

Ø       Prierez snímača podľa existujúceho potrubia

MaxxFlow_slovensky.pdf

Typické aplikácie:

Typické aplikácie:

 

Ø      Meranie absorbentu (vápna) v elektrárniach

Ø      Dávkovanie vápna

Ø      Dávkovanie salmiaku

Ø      Práškové uhlie do horákov na spaľovanie

Ø      Meranie množstva dextrózy

Ø      Optimalizácia mlynu v hlinikárni

Ø      Optimalizácia mletia TiO

Ø      Výroba plastov

Ø      Odprášenie cyklónov v cementárni