Základné parametre:

Plyn

Detekčný limit

Max tepl.

Max. tlak

NH3

0.15 ppm

0.11 mg/m3

500 °C

2 bar abs.

HCl

0.05 ppm

0.08 mg/m3

400 °C

2 bar abs.

HF

0.015 ppm

0.013 mg/m3

400 °C

2 bar abs.

H2S

3 ppm

4.5 mg/m3

300 °C

2 bar abs.

O2

0.01 %

1500 °C

20 bar abs.

H2O

0.03 ppm

0.024 mg/m3

1500 °C

2 bar abs.

CO

30 ppm

38 mg/m3

1500 °C

2 bar abs.

CO2

30 ppm

59 mg/m3

1500 °C

2 bar abs.

CO (low C)

0.3 ppm

0.4 mg/m3

300 °C

2 bar abs.

CO2 (low C)

0.2 ppm

0.4 mg/m3

300 °C

2 bar abs.

NO

15 ppm

20 mg/m3

300 °C

2 bar abs.

N2O

5 ppm

10 mg/m3

200 °C

2 bar abs.

HCN

0.3 ppm

0.36 mg/m3

300 °C

2 bar abs.

CH4

0.2 ppm

0.14 mg/m3

300 °C

3 bar abs.

C2H2

0.1 ppm

0.12 mg/m3

200 °C

2 bar abs.

C3H6

0.01 %

200 °C

3 bar abs.

CH3I

3 ppm

9 mg/m3

200 °C

2 bar abs.

CH3OH

0.05 %

200 °C

2 bar abs.

NH3 + H2O

0.2 ppm

0,15 mg/m3 / 0.05 % *

500 °C

1.5 bar abs.

HCl + H2O

0.1 ppm

0.16 mg/m3 / 0.05 % *

400 °C

1.5 bar abs.

HF + H2O

0.02 ppm

0.018 mg/m3 / 0.01 % *

400 °C

1.5 bar abs.

CO + CO2

0.01 % (both)

300 °C

1.5 bar abs.

Detekčný limit sa vzťahuje na dĺžku optickej dráhy 1m, p=1 bara, T=23°C.

prevedenie do výbušného prostredia Zóna 1 a Zóna 2 - ATEX
vysoká citlivosť a presnosť
čas odozvy menej ako 2 sekundy
volitelný merací rozsah
volitelný výstupný signál
jednoduchá inštalácia
ročný interval údržby
kontrola rozsahu ako možnosť
žiadny odber vzorky
žiadna priečna citlivosť na iné plyny
žiadny vplyv prachu na optiku

Analyzátor vo verzii Multipass s extrémne nízkym detekčným limitom na úrovni ppb.

LaserGas_II_slovensky.pdf