Ultramat 23

Analyzátor plynu Ultramat 23  je vhodný pre kontinuálne meranie koncentrácií plynov ako na báze NDIR napr. CO, CO2, NO, SO2, CH4, C6H14 alebo R22 (Freón, chlorodiflórmetán CHClF2). Naraz môžu byť merané až tri z týchto zložiek plus kyslík. Analyzátor je vybavený automatickou kalibráciou nuly vzduchom okolia. Pre meranie CO, NO, SO2 a O2 sú k dispozícii verzie s certifikátom TUV podľa BlmSchV a TA Luft.

Aplikácie:

Riadenie procesov/bezpečnosť v chemických a petrochemických podnikoch
Bezpečnostné systémy v spalovniach nebezpečných odpadov
Kontrola účinnosti v deNOx-ikačných zariadeniach
Sledovanie spaľovacích a emisných plynov na kotloch a práčkach plynu
Optimalizácia procesov v taviacich peciach ocele a hliníka

Ultramat23_slovensky.pdf