Meranie vlhkosti

Aplikácie
Meranie rosného bodu na CNG staniciach
Meranie vlhkosti medicínskych plynov
Meranie vlhkosti vo vzduchových rozvodoch vlakových súprav
Meranie rosného bodu stlačeného vzduchu
Meranie vlhkosti PET granulátu
Referenčné systémy s presnými optickými vlhkomermi pre overovanie snímačov relatívnej vlhkosti a rosného bodu
Meranie zvyškovej vlhkosti pri výrobe čistých plynov
Meranie rosného bodu vody a uhľovodíkov v zemnom plyne
Meranie vlhkosti v recyklačnom plyne
Meranie vlhkosti v chladiacich H2 okruhoch generátorov (energetika)
Meranie vlhkosti vysokopecného plynu
Meranie vlhkosti v ochrannej atmosfére pece
Meranie vlhkosti SF6