Analyzátory vody pre energetiku a odpadové vody

Analyzátory pre meranie chemického zloženia vody
Metódy merania: Potenciometria, vodivosť, fotometria, fluorescencia
Výrobcovia: PAI, Waltron, Advanced Sensors
 
Meranie
Amoniak, Benzén a benzín Chlór a ozón, Dichlórmetán ,Meď, Etylén a propylén, glykol Epichlórhydrín, Etylén oxid, Chloroform a chlorofyl, Chróm, Tvrdosť, Hydrazín ,Vodík, Železo, Olej vo vode, Kyslík – opticky, Fosfáty, Fenoly Formaldehyd, Kremík, Kyanidy ,Ortuť Peroxid, vodíka Sodík, TO,C Tvrdosť vody, Vinylchlorid,

Naše realizácie