Analyzátory vody pre energetiku a odpadové vody

Analyzátory pre meranie chemického zloženia vody Metódy merania: Potenciometria, vodivosť, fotometria, fluorescencia Výrobcovia: PAI, Waltron, Advanced Sensors   Meranie Amoniak, Benzén a benzín Chlór a ozón, Dichlórmetán ,Meď, Etylén a propylén, glykol Epichlórhydrín, Etylén oxid, Chloroform a chlorofyl, Chróm, Tvrdosť, Hydrazín ,Vodík, Železo, Olej vo vode, Kyslík – opticky, Fosfáty, Fenoly Formaldehyd, Kremík, Kyanidy ,Ortuť […]

Vzorkovacie panely pre kotlové vody

Panely na úpravu vzorky pre analyzátory vody v energetike Panely sú vyrobené na mieru podľa požiadavky zákazníka. Panel obsahuje štandardne vodný chladič, ventil na redukciu tlaku, regulačné a uzatváracie ventily.  Podľa požiadavky môže byť panel vybavený katexovým filtrom, teplotnou poistkou, regulátorom spätného tlaku, … Redukcia tlaku je možná podľa typu chladiča pred alebo za chladičom […]