Referencie

Dodávka emisnej monitorovacej stanice v Afrike

Volkswagen Slovakia a.s.

Emisná monitorovacia stanica kotla K1, K2, K3. Meranie CO/NO/O2 a referenčných veličín, analyzátory Siemens.

Bratislavská teplárenská a.s.

Emisná monitorovacia stanica kotla HK1, K6, HK3 Tepláreň Západ. Meranie CO/NOx/SO2/TZL a referenčných veličín, analyzátory Siemens.

Veolia (Dalkia) Žiar nad Hronom a.s.

Emisná monitorovacia stanica kotla K6 na spaľovanie splynenej biomasy. Meranie CO/NOx/SO2/TZL a referenčných veličín, analyzátory Siemens.

Eustream a.s.

2 ks AMS plynovej turbíny kompresorovej stanice NP1 a NP2 – meranie CO/NO/O2 analyzátormi Siemens

Tepláren Považská Bystrica

Emisná monitorovacia stanica kotla HK1, K6, HK3 Tepláreň Západ. Meranie CO/NOx/SO2/TZL a referenčných veličín, analyzátory Siemens.

Bratislavská teplárenská a.s.

Automatizovaný merací systém emisií

Zvolenská teplárenská

Automatizovaný merací systém emisií

Orapa power plant, Botswana

AMS plynovej turbíny – 2 ks meranie CO/NO/O2

Power plant Felton, Kuba

Analyzátorový domec pre meranie CO/CO2/O2 na kotloch pre spaľovanie mazutu

Batangas power station, Filipíny

2 x AMS pre analýzu CO/NOx/SO2/TZL  – projekt San Gabriel AVION Filipíny

Cherepovetskaya power station, Rusko

AMS plynovej turbíny – meranie CO/NO/O2

Seydişehir power station, Turecko

AMS pre meranie CO/NO/SO2/O2/TZL

Belene Nuclear Power Plant, Bulhrasko

Automatizovaný merací systém emisií

Česko Rockwool

Rafinéria Cienfuegos Kuba

2 x Systém pre analýzu H2O v H2

Impol Slovinsko

Emisné meranie HCl pri výrobe hliníka

Congli Turecko

3 x Meranie H2S v koksárenskom plyne

Pudoos Bulharsko

Automatizovaný merací systém emisií

Deniz Metal Turecko

Analyzátor HF – emisné meranie

IEG a.s.

2 x AMS pre analýzu CO/NOx/SO2/TZL  – projekt San Gabriel AVION Filipíny

Cementáreň Lukavac Bosna a Hercegovina

Systém pre analýzu CO, NO, SO2, O2 na rotačnej peci

Kardemir Turecko

AMS kotla na spaľovanie koksárenských plynov – CO/NO/SO2/O2

NUH Turecko

AMS plynovej turbíny – CO/NO/O2

Fortischem (NCHZ) a.s. Nováky

5 systémov pre analýzu O2 v EDC – laserové analyzátory O2 typu Lasergas II.

Žilinská teplárenská a.s.

Systém pre analýzu NOx za DeNOx na kotloch K1/K2 a K5 – analyzátory Siemens.

Slovnaft a.s.

Systém pre analýzu NOx pred DeNOx na kotloch teplárne K4 a K5 – analyzátory Siemens.

Bukocel a.s. Vranov n. Topľou

Meranie CO/O2 na kotli na drevný odpad.

Calmit Tisovec a Žirany

Meranie CO na šachtových peciach pri spaľovaní koksu – analyzátory Siemens.

Orgrez a.s.

Analyzátory NH3/H2O typu Lasergas II pre meranie za DeNOx.

U.S. Steel Košice

Plynový chromatograf pre meranie nečistôt CO, O2, CH4, N2, H2 v čistom argóne.

Slovenské elektrárne a.s. (ENEL)

MMeranie SO2 za odsírením – analyzátory Siemens.

Veolia (Dalkia) Žiar nad Hronom a.s.

Monitoring kotla K6 na spaľovanie splynenej biomasy – CO a CH4.

ENO Nováky

Detekcia úniku H2.

Elektráreň Badín

Detekcia úniku bioplynu.

NCHZ Nováky

Monitoring Cl2, NH3, EO, HCl – kompletný monitorovací systém – 56 ks detektorov.

Zentiva, a.s. Hlohovec

Monitoring O2 v laboratóriách.

Železiarne Podbrezová

Detekcia plynov NH3, Propán v sklade plynov.

Slovintegra Energy a.s. Levice

Detektory plynových turbín.

Meranie vlhkosti a rosného bodu plynov

Vlhkosť sypkých látok