Analyzátory XTC601 a XTP601

Tepelno-vodivostný analyzátor XTC pre binárne a kvázi-binárne 

zmesi Air/Ar/CH4/CO2/H2/He/N2

Termo-paramagnetický senzor pre meranie O2

Bezdotykový displej ovládaný cez sklo

Robustné kompaktné prevedenie do Ex prostredia s krytím IP66

Vysoká stabilita – drift nuly a rozsahu 0.5 % z rozsahu za mesiac

Presnosť 2% z rozsahu merania

 

Aplikácie​ XTC

  • Vodíkom chladené systémy generátora (elektrárne) 
  • H2 v ochrannej atmosfére pece (hutnícka výroba) 
  • H2 v NH3, metanole alebo chlóre (chemická výroba) 
  • CO2 vo fermentačných procesoch (potravinárstvo) 
  • CO2 v bioplyne  
  • Sterilizácia etylén oxidom (potravinárstvo) 
  • H2 vo vysokej peci (hutníctvo) 
  • H2 v uhľovodíkoch (petrochémia) 
  • N2 v CO2 (výroba plynov) 
  • SF6 v transformátoroch

http://www.michell.com/us/documents/XTP601_97314_US_Datasheet-V5-1.pdf

http://www.michell.com/us/documents/XTC601_US_97440_Datasheet-V2.pdf

Popis

Tepelno-vodivostný analyzátor XTC pre binárne a kvázi-binárne 

zmesi Air/Ar/CH4/CO2/H2/He/N2

Termo-paramagnetický senzor pre meranie O2

Bezdotykový displej ovládaný cez sklo

Robustné kompaktné prevedenie do Ex prostredia s krytím IP66

Vysoká stabilita – drift nuly a rozsahu 0.5 % z rozsahu za mesiac

Presnosť 2% z rozsahu merania

Máte záujem o tento produkt?

Analyzátory XTC601 a XTP601

Vyplňte a odošlite nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o produkte.