Extraktívny TDL analyzátor Lasergas II MP

Extraktívny analyzátor na princípe TDL s meracou kyvetou dĺžky 11m

Detekčný limit na úrovni ppb

Meranie O2 / CO / CO2/ CH4/ H2S/ HCN/ N2O/ HCl / NH3/ NO / NO2 / N2O /C2H2 / H2 / H2O 

Prevedenie ATEX do Zóny 2 

Bez interferencií od iných plynov 

Stabilná kalibrácia, bez driftu nuly

Popis

Extraktívny analyzátor na princípe TDL s meracou kyvetou dĺžky 11m

Detekčný limit na úrovni ppb

Meranie O2 / CO / CO2/ CH4/ H2S/ HCN/ N2O/ HCl / NH3/ NO / NO2 / N2O /C2H2 / H2 / H2O 

Prevedenie ATEX do Zóny 2 

Bez interferencií od iných plynov 

Stabilná kalibrácia, bez driftu nuly

Máte záujem o tento produkt?

Extraktívny TDL analyzátor Lasergas II MP

Vyplňte a odošlite nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o produkte.