Procesný plynový chromatograf Maxum Edition II firmy Siemens

Aplikácie

 

Chémia

 

Meranie benzénu v styréne v ppb oblasti

Stopy zvyškových plynov v ultračistých plynoch

Rýchla analýza CS2 a H2S v sekundách

Rýchle meranie C6 až C8 a C9+ 

Monitoring H2 vo výrobe chlóru

Meranie zložiek síry

Meranie parafínov C9 až C18

Meranie vinylchloridu v pracovnom prostredí v 60s cykle

Analýza plynov pri výrobe VCM

 

Petrochémia

Analýza krakovacích plynov

Merkaptány, H2S a COS v zemnom plyne

Rýchla analýza benzénu v nafte

Rýchle meranie acetylénu v etyléne

Odpadové vody

Stanovenie halogénových uhľovodíkov

Chlórované uhľovodíky, aromáty  a alkoholy vo vode

Popis

Rôzne typy detektorov TCD/FID/FPD/PDHID/PDECD

Ovládanie cez miestny dotykový displej alebo Ethernet

Inteligentná elektronika s jednoduchou údržbou plug and play

Paralelná chromatografia pre rýchlu analýzu

Dávkovacie systémy pre plyny aj kvapaliny

Oddelená elektronická a analytická časť

Prevedenie ATEX do Zóny 1 a 2

Máte záujem o tento produkt?

Procesný plynový chromatograf Maxum Edition II firmy Siemens

Vyplňte a odošlite nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o produkte.