Procesný plynový chromatograf Multidetek 2 firmy LDetek

Vybavený PED, TCD a/alebo FID detektorom

Ovládanie cez miestny dotykový displej alebo Ethernet

 

Patentovaný Plasma emission detector PED s detekčným limitom na úrovni ppb

Analýza uhľovodíkov C1-C4 jedným detektorom

Dynamický rozsah od ppb do %

Náhrada za ECD-FID-DID

Nevyžaduje pomocné plyny

Prevedenie ATEX do Zóny 1 a 2

Aplikácie

Analýza nečistôt v čistých plynov (Ne/H2/Ar/O2/N2/Kr) pri výrobe separáciou vzduchu

Meranie stôp uhľovodíkov v propyléne

H2S a COS v syntetickom plyne

Meranie nečistôt v deutériu

Popis

Vybavený PED, TCD a/alebo FID detektorom

Ovládanie cez miestny dotykový displej alebo Ethernet

 

Patentovaný Plasma emission detector PED s detekčným limitom na úrovni ppb

Analýza uhľovodíkov C1-C4 jedným detektorom

Dynamický rozsah od ppb do %

Náhrada za ECD-FID-DID

Nevyžaduje pomocné plyny

Prevedenie ATEX do Zóny 1 a 2

Máte záujem o tento produkt?

Procesný plynový chromatograf Multidetek 2 firmy LDetek

Vyplňte a odošlite nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o produkte.