TDL analyzátor Lasergas II OP

Analyzátor na princípe TDL s otvorenou meracou dráhou do 500 m

Detekčný limit na úrovni ppb

Meranie  CO / CO2/ H2S/ HF/ NH3/ CH4 

Prevedenie ATEX do Zóny 2 

Bez interferencií od iných plynov 

Stabilná kalibrácia, bez driftu nuly

Prevedenie ATEX do Zóny 1 

Aplikácie

Optimalizácia spaľovacích pecí na základe O2 a CO

Optimalizácia spaľovania v kotloch – meranie CO a O2 prípadne CH4 pre detekciu nespálených zložiek

Emisný monitoring – HCl/ HF/ NH3/ H2O – QAL 1 certifikácia

Meranie nečistôt v čistých plynoch – CO/ CH4/ CO2 v H2, CH4 v CO, H2O v uhľovodíkoch

Koksárenský plyn – meranie H2S za skrubermi, meranie O2 pre optimalizáciu

DeNOx – meranie sklzu NH3, NO a NO2

Meranie HF nad taviacimi pecami hliníka

Meranie O2 v taviacej peci skla pri teplotách do 1500°C

Meranie O2 a H2O vo vysokej peci 

Meranie CO pred filtrami – ochrana proti výbuchu

O2 /CO /CO2 v taviacej peci ocele

O2 /CO /CO2 v katalytickej krakovacej jednotke FCCU

Meranie čistoty H2 – ppm CO a CH4

Popis

Analyzátor na princípe TDL s otvorenou meracou dráhou do 500 m

Detekčný limit na úrovni ppb

Meranie  CO / CO2/ H2S/ HF/ NH3/ CH4 

Prevedenie ATEX do Zóny 2 

Bez interferencií od iných plynov 

Stabilná kalibrácia, bez driftu nuly

Prevedenie ATEX do Zóny 1 

 

 

Máte záujem o tento produkt?

TDL analyzátor Lasergas II OP

Vyplňte a odošlite nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o produkte.